Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
Parashat Vayakhel
Parashat Vayakhel
Mar 2 all-day
Torah: Exodus 35:1 – 38:20 Maftir: Exodus 30:11 – 30:16 | Shabbat Shekalim Haftarah: II Kings 12:1 – 12:17 | Shabbat Shekalim http://hebcal.com/s/vayakhel
3
4
6
7
8
10
11
13
14
15
16
Shabbat Zachor
Shabbat Zachor
Mar 16 all-day
Shabbat before Purim http://hebcal.com/h/shabbat-zachor
17
18
21
Purim
Purim
Mar 21 all-day
Purim is one of the most joyous and fun holidays on the Jewish calendar http://hebcal.com/h/purim
22
23
24
25
27
28
29
30
Shabbat Parah
Shabbat Parah
Mar 30 all-day
Shabbat of the Red Heifer http://hebcal.com/h/shabbat-parah
31